Voor leefbaarheid en een prettige leefomgeving in de wijk
Informatie over het wijkteam Pekela is mooi zeggen de Pekelders. Daarom wonen zij er graag. Toch staat de leefbaarheid onder druk. We willen allemaal graag een prettige leefomgeving in onze wijken behouden. U kunt daar iets aan doen. Samen met uw buurt- genoten. Kom met uw ideeën bij het Wijkteam Nieuwe- en Oude Pekela en wij gaan samen met u bekijken wat wij daarvan kunnen  realiseren. Het motto van het wijkteam is: ‘voor leefbaarheid en een prettige leefomgeving in de wijk’. In 2016 bestrijkt het wijkteam zowel de dorpen Nieuwe- als Oude Pekela. Dit is exclusief Boven Pekela. Daar functioneert een eigen buurtcommissie. Ria Engels is in 2016 namens Nieuwe Pekela toegetreden tot de kern van het wijkteam. Van harte welkom Ria.
Toekomst Pekela
Omdat leden van het wijkteam zitting hebben in de werk- groep ‘Toekomst Pekela’ zullen wij op deze website ook regelmatig verslag doen van de activitei- ten van de werkgroep.
Wijkteam Nieuwe-en Oude Pekela
Milieuwerkgroep
Het wijkteam was vertegenwoordigd in de milieuwerkgroep van de gemeente. Wij dachten mee over onderwerpen zoals - groenvoorziening - bestrating - energiebesparing - duurzaam bouwen - afvalverwerking Helaas is de milieu- werkgroep door de gemeente opgeheven.
Informatie over de werkgroep Toekomst Pekela De werkgroep Toekomst Pekela is een initiatief van de Stichting Platform Bewonersorganisatie Acantus (SPBA) en de Bewonersorganisatie Pekela (BOP). De werkgroep is voortgekomen uit de speeddate in 2012, waar de inwoners van Oude Pekela hun zegje konden doen over verbetering van de woonom- geving. De leden van het wijkteam nemen ook deel aan de werkgroep Toekomst Pekela. Een aantal acties/projecten is door de werkgroep in gang gezet zoals o.a. het plaatsen van bankjes langs het Pekelder Hoofddiep, in het Hugo de Grootpark / kinderboerderij en het plaatsen van een picnictafel bij  Molen de Onrust. Op 22 maart 2014 organiseerde de werkgroep een jeugdevenement in De Binding. In 2016 is een enquete gehouden onder de inwoners van Nieuwe- en Boven Pekela. Er is enorm veel respons gekomen van de inwoners. Er is een werkgroep ontstaan, samengesteld uit inwoners. Als eerste heeft de wens van veel inzenders geresulteerd in de plaatsing van vijf bankjes in Boven- en Nieuwe Pekela OP 25 maart 2017 wordt een jeugdevenement georganiseerd in en bij de sporthal in Nieuwe Pekela. De werkgroep is ook bezig met het herplaatsen van de reliëfs van kunstenaar Anno Smith, die vroeger in de buitenmuur van de voormalige school de 7- Sprong zaten. De werkgroep heeft onvoldoende geldmiddelen kunnen verwerven om het kunstwerk, bestaande uit drie delen, te plaatsen bij de Wedderwegkerk. Het voorstel om het kunstwerk aan te brengen in de buitenmuur van de voormalige strokartonfabriek Free&Co werd door alle direct betrokkenen enthousiast ontvangen. Hopelijk lukt dat nog in het voorjaar van 2017. Er zal op een nader tijdstip een officiële onthulling en overdracht plaatsvinden. Inwoners in Nieuwe Pekela en Boven Pekela gaven  op een hartverwarmende manier hun mening over de toekomst van hun dorp In juni 2015 deden SPBA, BOP en de Nederlandse Woonbond (de landelijke belangenorganisatie van huurders) aan alle inwoners in Nieuwe Pekela en Boven Pekela een oproep om op te schrijven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp onder het motto “Hoe kunnen Nieuwe Pekela en Boven Pekela beter en mooier worden gemaakt?”. Aan de oproep hebben de Pekelders  gehoor gegeven. In totaal zijn er meer dan 400 concrete voorstellen en suggesties gedaan door 136 bewoners. De voorstellen van de inzenders zijn samengevat in een notitie die u hier kunt downloaden. Inmiddels zijn in Nieuwe-en Boven Pekela bankjes geplaatst en wordt in maart 2017 een jeugdevenement georganiseerd.
Toekomst Pekela
Download document ‘Voorstellen inwoners van Nieuwe-en Boven Pekela’. KLIK HIER.
Laatste nieuws Tijdens het jeugdevenement wordt op het buiten- terrein bij De Spil een Tweedekansmarkt  gehouden door en voor de jeugd. Zij kunnen er hun overtollige spulletjes van de hand doen en zo nog een zakcentje verdienen en deze spulletjes een tweede kans geven. Iedereen die mee wil doen kan zich aanmelden via tweedekansmarkt@pekela.net Commerciële handel is niet toegestaan. In maart worden op de scholen folders verspreid met uitgebreide informatie over het gebeuren. De folder kan hier al worden gedownload. Dank gaat uit naar de ‘Vereniging voor Volks- vermaken Pekela’ en ‘Poiesz Supermarkten’ die een financiële bijdrage leveren aan het evenement.